Miernik – analizator sygnału w instalacjach kablowych i antenowych  typ  M-27AV, M-27AV LCD

 

 

   Miernik poziomu  M-27AV jest przeznaczony do pomiaru sygnałów w indywidualnych i zbiorczych instalacjach antenowych oraz kablowych do telewizji analogowej i cyfrowej. Jest przyrządem uniwersalnym i stosować go można do pomiarów w radiowych systemach transmisji danych, systemach alarmowych, do pomiaru mocy promieniowania nadajników, a także do różnych prac nad układami elektronicznymi.

 W wersji podstawowej miernik M-27AV wyposażono w szereg użytecznych funkcji w tym między innymi takich, jak:  

pomiar poziomu sygnałów w paśmie 48,25 – 855,25 MHz,

pomiar poziomu sygnału w kanale zwrotnym w paśmie 5 – 65 MHz,

pomiar stosunku nośnej do nośnych AUDIO,COLOR,NICAM,USER,

pomiar współczynnika C/N,

pomiar mocy DCP w kanałach cyfrowych, pomiar BER estymowany,

pomiar zawartości przydĄwięku  sieci HUM w sygnale video,

pomiar odstrojenia częstotliwości nośnej sygnału od częstotliwości centralnej  kanału pomiarowego,

funkcja SCAN - prostego analizatora widma, wyświetlającego w czasie rzeczywistym amplitudę 11-tu prążków o programowanej częstotliwości,

pomiar charakterystyki przenoszenia kanału zwrotnego z wykorzystaniem Generatora Kanału Zwrotnego G-27,

automatyczne wyszukiwanie stacji TV,

automatyczne skanowanie całego pasma i gromadzenie danych o odbieranych sygnałach w pamięci,

ręczny wybór kanału, częstotliwości lub 99 programów,

pamięć kilku konfiguracji ustawień przyrządu,

wskazywanie wyników pomiaru w formie: cyfrowej, analogowej linijki oraz za pomocą wysokości tonu   dĄwięku proporcjonalnego do natężenia sygnału,

podgląd sygnału wizji na zewnętrznym monitorze,

podsłuch sygnału fonii telewizyjnej  na wewnętrznym głośniku,

pamięć 99 programów (nastaw częstotliwości) oraz pamięć 100 pomiarów,

przekazywanie poprzez interfejs RS232C gromadzonych danych o wynikach pomiaru do zewnętrznego komputera, a także samodzielne drukowanie  na zewnętrznej drukarce np. Kafka SQ ,

dwa Ąródła zasilania  - z wewnętrznego akumulatora i z sieci,

podświetlanie wyświetlacza LCD,

wbudowany zegar ze wskazywaniem czasu i daty,

funkcja automatycznego wyłączania przyrządu po 3 lub 10 minutach bezczynności.

W wersji z generatorem znaczników Analizator M-27AV- G zachowuje wszystkie przedstawione wyżej funkcje wersji podstawowej oraz dodatkowo posiada:

wbudowany generator znaczników,

Przyrząd w tej wersji został wyposażony w dodatkowe wyjście generatora sygnałów. Na tym wyjściu generowane są sygnały o określonych częstotliwościach charakterystycznych dla kanałów sieci kablowej. Są to tzw. znaczniki. Sygnał znaczników można wprowadzić w określonych miejscach sieci kablowej i testować w ten sposób fragment sieci, lub poszczególne jej elementy, jak wzmacniacze, splitery, tapy, filtry, tłumiki i inne mierząc odpowiedĄ na wyjściu danego elementu.

         Analizator M-27AV- C to wersja z pełną komunikacją poprzez sieć telewizji kablowej z jednym lub wieloma    generatorami  kanału zwrotnego  G-27-C. W wersji tej analizator zachowuje wszystkie funkcje wersji podstawowej oraz dodatkowo jest wyposażony w:

możliwość wysyłania wyniku pomiaru sygnału do komunikujących się z nim generatorów G-27-C.

   Tryb komunikacji miernika M-27 z wybieranym przez użytkownika zestawem generatorów G-27-C ma zastosowanie w przypadku uruchamiania, konserwacji lub monitorowaniu działania kanału zwrotnego sieci telewizji kablowej. Analizator M-27AV-C usytuowany w centralnym punkcie sieci telewizji kablowej zbiera, rejestruje i wysyła wyniki pomiarów sygnałów testowych do wielu punktów sieci, w których dokonywane są regulacje czy naprawy z zastosowaniem generatorów kanału zwrotnego G-27-C. W ten sposób jeden pracownik serwisu technicznego może w prosty sposób prowadzić prace regulacyjne analizując na bieżąco na ekranie generatora G-27-C wyniki dokonanych zmian.

       Opcjonalnie każda z wersji analizatora M-27AV może być wyposażona w  rozbudowaną pamięć wyników pomiarów rozszerzoną do  1000 wpisów.

       Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu menu użytkownika oraz niewielkie rozmiary i przystępna cena czynią  z  miernika  M-27AV godny  polecenia  przyrząd.

          

DANE TECHNICZNE:  

Zakres pomiarowy poziomu sygnału:

          od 49,25 MHz  do 400 MHz

         powyżej 400 MHz  do 855.25 MHz

         w zakresie kanału zwrotnego od 5 MHz do 65 MHz

 

20 - 120 dBµV

30 - 120 dBµV

30 - 120 dBµV

Dokładność pomiaru w zakresie pomiarowym

  w trybie LEVEL

  w trybie SCAN

 

± 2 dB w temperaturze 5 ¸ 40 °C

± 3 dB w temperaturze 5 ¸ 40 °C

Zakres wskazań                                                                                  

 0.1 ¸ 130 dBµV

Minimalna szerokość mierzonego pasma kanału pomiarowego

130 kHz

Impedancja wejściowa

75 W

Zakres częstotliwości

5¸ 862 MHz

Skok częstotliwości pomiarowej

31,25  kHz

Dokładność ustawienia częstotliwości   pomiarowej                              

Lepsza od 16kHz

Moc monitorowego toru fonii

0,25 W

Dokładność pomiaru odstrojenia częstotliwości nośnej sygnału od częstotliwości centralnej  kanału pomiarowego

± 2 kHz dla pasma TV i poziomu  > 40   dBµV

± 10kHz dla kanału zwrotnego i poziomu  > 40   dBµV

Zakres pomiarowy stosunku poziomów nośnych AUDIO/NICAM/USER do nośnej wizji

Zakres od 0 ¸ 50 dB z dokładnością ±3 dB

Zakres regulacji częstotliwości USER  w stosunku do częstotliwości centralnej kanału

 od - 7.9 MHz   do  8  MHz

Zakres pomiaru parametru S/N

 

1 ¸ 55 dB  dla sygn. wejściowego >70dBµV

z dokładnością  ± 3,5 dB

Zakres  pomiaru stosunku nośnej wizji do szumu C/N

 

1 ¸ 55 dB  dla sygn. wejściowego >70 dBµV

z dokładnością  ± 3,5 dB

Zakres pomiaru HUM (zakłóceń  freq. < 200Hz w sygnale wizji)

(0.2 ¸ 20)%  max  błąd  bezwzględny ±1,5%

Częstotliwość różnicowa monitorowego toru fonii

5.5MHz i 6.5MHz

Częstotliwości znaczników

(tylko w wersji z generatorem znaczników)

110,687; 221,374; 332,061; 442,748; 553,435; 664,122; 774,809 MHz

max błąd (± 50 kHz)

Amplituda poszczególnych znaczników na wyjściu generatora i bez poprawki kalibracyjnej

(tylko w wersji z generatorem znaczników)

110,687 MHz – 100(±10)dBµV, 

332,061MHz -90(±10)dBµV,  774,809 MHz - 73(±10)dBµV

pozostałe  - 80(±10)dBµV

Max błąd pomiaru poziomu sygnałów w trybie SCAN– M_27AV w zakresie 60 ±120 dBµV

±4dBµV dla częstotliwości <= 294.825MHz

±6dBµV dla częstotliwości    >294.825MHz

Wyjścia pomocnicze:          VIDEO

                                            AUDIO

                                            INTERFEJS

                                            ZASILANIE                                           

1Vpp / 75 W

0,5 Vsk / 600 W

RS232C

Zasilanie: 7.5V ± 0.2V / 0,8 A

WskaĄnik LCD podświetlany

4 wiersze po 16 znaków w wierszu

Zasilanie   sieciowe

Akumulatorowe (wbudowana bateria)

220 V / 50 Hz  pob. mocy 4 VA

6V / 1,2 Ah

Czas pracy z naładowanej baterii

2 godziny przy pracy ciągłej

4 godziny przy pracy oszczędnej

Czas ładowania baterii

20 h

Wymiary (bez futerału)

235 x 122 x 42 mm

Masa całkowita (bez zewnętrznego zasilacza)

0.9 kg