Reflektometr kablowy RM-20

Reflektometr kablowy RM-20 jest przyrządem, umożliwiającym identyfikację i precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń w kablach stosowanych w systemach telekomunikacyjnych, komputerowych, telewizji kablowej oraz w kablach energetycznych. Przyrząd RM-20 wykorzystuje technikę TDR (Time Domain Reflectometry), polegającą na pobudzeniu badanego kabla impulsem elektrycznym i detekcję sygnału odbić wstecznych od wszelkich niejednorodności (takich jak zakończenie, załamanie kabla, uszkodzenie ekranu), wpływających na lokalne zmiany impedancji falowej badanego kabla w funkcji czasu. Analiza kształtu oraz dokładny pomiar czasu od wysłania impulsu sondującego do kolejnych impulsów odbitych pozwala na identyfikację rodzaju uszkodzeń oraz ich położenia w kablu.

 

     Reflektometr posiada szereg cech stanowiących o jego funkcjonalności i uniwersalności:  

możliwość badania praktycznie dowolnych kabli, składających się przynajmniej z dwóch odseparowanych metalowych elementów, z których jeden może być osłoną lub ekranem kabla,

funkcja płynnego dopasowania impedancji wyjściowej do impedancji badanych kabli w zakresie 25  - 200 Ω ,

szereg zakresów pomiarowych, obejmujących przedział od 100m do 4km,

rozdzielczość ± 25cm,

funkcja płynnej regulacji balansu, pozwalająca wykrywać uszkodzenia na samym początku kabla,

24 banki pamięci przebiegów, umożliwiające rejestrowanie wykonanych pomiarów, a także ich przesyłanie do komputera PC poprzez złącze RS232,

możliwość regulacji i zapamiętania współczynnika szybkości propagacji Vp,

regulacja wzmocnienia sygnału w zakresie od 0 do 63 dB, oraz szerokości impulsów sondujących w zakresie od 20ns do 5000 ns, umożliwiająca wykrywanie nawet drobnych uszkodzeń w kablach o długości kilku kilometrów,

funkcja uśredniania cyfrowego pozwalająca na usunięcie z wykresów przypadkowych zakłóceń,

kontrastowy, graficzny  wyświetlacz LCD z podświetlaniem,

zasilanie z wbudowanego akumulatora 6V lub zewnętrznego zasilacza, pełniącego również rolę ładowarki,

zaawansowane funkcje oszczędzania energii, wydłużające czas pracy przyrządu bez konieczności ładowania akumulatora,

zwarta, odporna na udary konstrukcja,

ergonomiczna obudowa,

intuicyjna obsługa, menu kontekstowe.

 

DANE TECHNICZNE

Impedancja wyjściowa  

regulowana płynnie : 25 - 200 Ω

Amplituda impulsu

(na nieobciążonym wyjściu)  

 

5 Vpp  

Wzmocnienie  

regulowane skokowo: 0 ¸ 51 dB co 3dB  

Szerokość Impulsu sondującego  

20, 40, 100, 200, 400, 800, 1000, 2000, 5000 ns  

Złącze pomiarowe  

BNC  

Zakresy pomiarowe  

50m, 100m, 200m, 400m, 600m, 1km, 2km, 3km, 4km  

Rozdzielczość  

± 25 cm  

Dokładność  

0.7% zakresu 

Wyświetlacz graficzny  

LCD 160x80 pikseli z podświetleniem  

Pojemność pamięci  

5 wykresów  

Szybkość aktualizacji

(dla liczby uśredniań 16)  

 

1 sek.  

Filtracja sygnału  

uśrednianie 1 ¸ 256 razy  

Współczynnik propagacji  

0.1 ¸ 0.999  

Sterowanie  

Ręczne / RS-232  

Interfejs szeregowy 

RS-232C DB9 

Prędkość transmisji danych  

9600b/s, 19200b/s, 28880b/s, 57600b/s  

Zasilanie  

- akumulator wewnętrzny 6V/1.2Ah

- zasilacz zewnętrzny (ładowarka) 7.5V/700mA  

Średni pobór mocy  

 1.2 W  

Czas pracy

(bez podświetlania, 10 pomiarów na minutę)  

6h  

Automatyczne wyłączenie podświetlenia  

1, 3, 5 ,10, 15 min  

Automatyczne wyłączenia przyrządu 3, 10, 15, 20 min, bez wyłączania  
Wymiary i Masa 41x126x250 mm    600 g