Reflektometr kablowy RM-20

 Reflektometr kablowy RM-20 jest przyrządem, umożliwiającym identyfikację i precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń w kablach stosowanych w systemach telekomunikacyjnych, komputerowych, telewizji kablowej oraz w kablach energetycznych. Przyrząd RM-20 wykorzystuje technikę TDR (Time Domain Reflectometry), polegającą na pobudzeniu badanego kabla impulsem elektrycznym i detekcję sygnałц odbić wstecznych od wszelkich niejednorodności (takich jak zakończenie, załamanie kabla, uszkodzenie ekranu), wpływających na lokalne zmiany impedancji falowej badanego kabla w funkcji czasu. Analiza kształtu oraz dokładny pomiar czasu od wysłania impulsu sondującego do kolejnych impulsów odbitych pozwala na identyfikację rodzaju uszkodzeń oraz ich położenia w kablu.

/zobacz więcej/zobacz oryginał/ /instrukcja obsługi/ /oprogramowanie/