Wzmacniacze – rozdzielacze sygnału wideo WZ-22

- Urządzenia są przeznaczone do wzmacniania sygnału wizyjnego przesyłanego kablami koncentrycznymi na duże odległości . 
- Wzmacniacze mogą być również wykorzystywane do wyrównywania poziomu sygnałów wizyjnych w torach o różnej długości kabli. 
- Znajdują one także zastosowanie jako rozdzielacze sygnału wizyjnego.
- Poziom sygnału na wyjściach wzmacniaczy WZ-22 oraz WZ-28 jest regulowany niezależnie dla każdego z wyjść, dzięki czemu możliwe jest ustalenie odpowiednich amplitud sygnału w wybranych punktach instalacji kablowej.

 /zobacz oryginał/ /instrukcja obsługi WZ-22//

  Wzmacniacze – rozdzielacze sygnału wideo WZ-28

- Urządzenia są przeznaczone do wzmacniania sygnału wizyjnego przesyłanego kablami koncentrycznymi na duże odległości . 
- Wzmacniacze mogą być również wykorzystywane do wyrównywania poziomu sygnałów wizyjnych w torach o różnej długości kabli. 
- Znajdują one także zastosowanie jako rozdzielacze sygnału wizyjnego.
- Poziom sygnału na wyjściach wzmacniaczy WZ-22 oraz WZ-28 jest regulowany niezależnie dla każdego z wyjść, dzięki czemu możliwe jest ustalenie odpowiednich amplitud sygnału w wybranych punktach instalacji kablowej.

 /zobacz oryginał/instrukcja obsługi WZ-28/