FAQ

Najczęstsze pytania

 

FAQ cz.1.

Czy każde urządzenie Dekteca musi mieć własne licencje na oprogramowania, które używa?
Tak.
Czy 'kupując oprogramowanie' nabywam oprogramowanie czy licencję na użytkowanie tego oprogramowania?
Nabywa się licencję na użytkowanie oprogramowania
Czy można przenieść licencje oprogramowania (opcje) z jednego urządzenia na inne?
Nie.
Czy do oprogramowania Dekteca istnieją licencje sieciowe?
Co do zasady programy licencjonowane są indywidualnie do urządzenia/użytkownika.

Zdarzają się jednakże oprogramowania, które mogą być licencjonowane również do użytku sieciowego. Przykładem jest tu analizator Zond-256, mający możliwość licencjonowania zarówno do użytkownika indywidualnego, jak i sieciowego.

W razie wątpliwości należy zwrócić się z pytaniem do dystrybutora lub producenta.
Mam w komputerze zainstalowane dwa modulatory - czy każdy modulator musi mieć włąsną licencję na program StreamXpress?
Tak.
Jak licencjonowany jest program multipleksera MuXXpert, który współpracuje z kilkoma urządzeniami Dekteca?
Licencja MuxXpert-a powinna być przypisana tylko do jednego urządzenia lub klucza zabezpieczającego USB.
Gdzie przechowywana jest informacja o licencji?
Licencje zapisywane są trwale w urządzeniach z którymi mają współpracować licencjonowane oprogramowania lub w kluczach zabezpieczających USB, jeśli oprogramowanie nie jest przypisane do konkretnego urządzenia.
Czy można wykasować (wycofać) licencję z urządzenia / klucza zabezpieczającego?
Nie.
Czy licencje są ograniczone czasowo?
Nie.
Licencje dla produktów Dekteca są bezterminowe.
Czy można dokupić oprogramowanie do posiadanego urządzenia?
Tak.
Dokupienie oprogramowanie może nastąpić w dowolnym momencie.
Czy Dektec wydaje aktualizacje do oprogramowań lub poprawione wersje oprogramowań?
Tak.
Gdzie można znaleźć najnowsze aktualizacje / najnowsze wersje programów?
Na stronie Dekeca - dektec.com
Czy aktualizacje programów są odpłatne?
Przez okres roku od kupienia oprogramowania lub opcji aktualizacje są bezpłatne.

Po upłynięciu roku od zakupu sytuacja będzie zależna od konkretnego oprogramowania:
 1. dla części oprogramowań aktualizacje będą dalej bezpłatne - przykładowo StreamXpress, MuxXpert, RFXpert, etc
 2. dla części oprogramowań aktualizacje będą odpłatne i będą wymagać wykupienia obsługi serwisowej na określony okres czasu, kiedy przewidujemy potrzebę prowadzenia aktualizacji.

  W takim przypadku zasady odpłatności bywają indywidualne dla danego produktu i przykładowo wyglądają następująco:
  • StreamXpert 2.0
   Opłatę serwisową uiszczamy wyłącznie w okresie, kiedy chcemy prowadzić aktualizacje. Oznacza to, że pomiędzy kolejnymi okresami odpłatnej aktualizacji mogą wystąpić przerwy. Minimalny okres wykupienia aktualizacji wynosi 1 rok, długość okresu pomiędzy okresami odpłatnej aktualizacji jest nieograniczona.
   Przykładowo:
   • zakup StreamXpert 2.0 : grudzień 2015
   • koniec okresu bezpłatnej aktualizacji : grudzień 2016
   • wykupienie rocznego okresu aktualizacji : maj 2018
   • koniec okresu bezpłatnej aktualizacji : maj 2019
   • wykupienie kolejnego okresu aktualizacji, dwa lata : wrzesień 2019
   • koniec okresu bezpłatnej aktualizacji : wrzesień 2021
   • ...
  • DVBAnalyzer
   W przypadku tego oprogramowania, jeśli decydujemy się na aktualizowanie programu, wtedy MUSI zostać utrzymana ciągłość odpłatności za aktualizacje.
   Przykładowo, jeśli po roku bezpłatnej aktualizacji związanej z kupnem programu nie aktualizowalibyśmy programu przez, przykładowo, trzy kolejne lata, a następnie zdecydowalibyśmy o konieczności przeprowadzenia aktualizacji, wtedy należałoby uiścić opłatę aktualizacyjną za cały okres, który upłynął od czasu utraty możliwości aktualizacji, plus nowy okres aktualizacji (min. 1 rok) czyli 3+1=4 lata.

Generalnie, przystępując do planów zakupu określonego oprogramowania należy dowiedzieć się o aktualnych warunkach uaktualniania danego programu.

FAQ cz.2.

Czy istnieją wersje demo programów Dekteca?
Tak.
Urządzenie uległo uszkodzeniu - czy straciłem licencje do niego przypisane?
Tak - jeśli urządzenie nie zostanie naprawione.

Nie - jeśli urządzenie zostanie naprawione lub wymienione w serwisie producenta - bezpłatnie w okresie gwarancyjnym lub odpłatnie po okresie gwarancyjnym.

Jeśli uszkodzenie stało się po okresie gwarancyjnym, a naprawa jest niemożliwa lub koszty naprawy są niewspółmierne, Dektec standardowo proponuje odpłatną wymianę uszkodzonego wyrobu na zamiennik, w pełni sprawny technicznie, z kompletem licencji sprzętu uszkodzonego.
Jaka jest odpłatność za wymianę uszkodzonego urządzenia na zamiennik?
Koszt zależny jest od typu wyrobu. Ogólnie, typowe koszty wymiany zawierają się w granicach od 150 do 500€
Czy licencje oprogramowania (opcje) instaluje się samodzielnie czy trzeba wysyłać urządzenie do serwisu?
Samodzielnie, przy pomocy bezpłatnego programu narzędziowego DtInfo.
Czy istnieje jakaś różnica przy kupieniu oprogramowania razem z urządzeniem a dokupieniem w okresie późniejszym?
Nie ma różnic, jeśli chodzi o samo oprogramowanie, natomiast może wystąpić różnica cenowa pomiędzy zakupem zestawu, a zakupem urządzenia i następnie oprogramowania. Przy zakupie w zestawie cena kompletu może być korzystniejsza od sumy składników.
Czy mogę mieć kopie zapasową programów, które użytkuje?
Tak.
Czy na pen-drivie, który otrzymałem z zakupionym sprzętem, są najnowsze wersje oprogramowań?
Powinny, tym niemniej może się zdarzyć, że w pamięci zapisane są wcześniejsze wersje.
Zasadą jest, aby do instalacji pobierać zawsze najnowsze wersje programów ze strony producenta.
Czy oprogramowanie może być zainstalowane jednocześnie na więcej niż jednym PC?
Tak, z uwagi na to, że programy z licencjami indywidualnymi przypisane są zawsze do konkretnych urządzeń lub kluczy zabezpieczających i bez nich nie działają.
Oznacza to, że oprogramowanie można mieć zainstalowane na kilku PC i przenosić urządzenia pomiędzy nimi.
Czy można przenosić urządzenia pomiędzy różnymi PC na których zainstalowane są oprogramowania Dekteca?
Tak.
Czy po dokupieniu opcji do programu muszę zaktualizować program?
Tak.
Czy po dokupieniu kolejnej modulacji do modulatora muszę zaktualizować program StreamXpress?
Tak
Dokupiłem nową modulację do modulatora, która nie chce się zainstalować. Co zrobić?
Należy odinstalować sterowniki (o ile OS umożliwia to) oraz program StreamXpress, pobrać najnowsze sterowniki i program ze strony Dekteca, zainstalować ponownie.
Czy programy Dekteca pracują w systemach 64-bity?
Tak
Posiadam bardzo stary system operacyjny i oprogramowania Dekteca nie instalują się. Co robić?
Niestety, z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne, bieżące oprogramowania Dekteca nie pracują obecnie na systemach niższych niż Win 2k3.
W takim przypadku należy skontaktować się z producentem
Posiadam system operacyjny Vista / Win7 / Win8 / Win10 - nie mogę zainstalować sterowników i oprogramowania. Co robić?
Należy przeprowadzić instalację jako administrator systemu ('Admin').
Czy do działania urządzeń i programów Dekteca wymagana jest instalacja sterowników?
Tak.
Należy zawsze starać się zainstalować najnowsze sterowniki pobrane ze strony Dekteca. Sterowniki można instalować samodzielnie lub automatycznie, czasie instalacji programu.
Czy dla kart PCI, PCIe i adapterów USB są różne sterowniki dla systemów Win?
Tak.
Dla kart PCI, PCIe są to uniwersalne sterowniki DTA, dla adapterów USB - sterowniki DTU. Sterowniki obsługują wszystkie wersje systemów Windows od 2k3
Czy oprogramowania Dekteca pracują z najnowszymi OS Windows?
Tak.
Czy Dektec posiada oprogramowania pod system Linux?
Nie.
Dostępne są natomiast biblioteki SDK do pisania własnych oprogramowań.
Czy adaptery z portami USB-2 moga pracować w portach USB-3?
Tak.
Czy adaptery z portami USB-3 mogą pracować z portami USB-2?
W ogólności nie.
Czy adaptery z portami USB-3 będą współpracowały z każdym portem USB-3 w komputerze?
Nie zawsze - wszystko zależy od użytych w komputerze portów USB-3 i ich oprogramowania. Adaptery mogą nie współpracować wcale (lub poprawnie) z niecertyfikowanymi portami (i ich sterownikami).
Czy adaptery z portami USB-3 współpracują komputerami z systemami operacyjnymi 32-bity??
Dektec rekomenduje oraz zaleca współpracę adapterów USB-3 z systemami 64-bitowymi, wyższymi od Win7.
Dektec nie gwarantuje poprawności pracy tych adapterów z systemem Win7 oraz w systemach 32-bitowych.