DTC-320 StreamXpert ® v2

Aktualizacja z wersji v1 do v2, aktualizacje wersji v2

 

StreamXpert - przejście z wersji v1 do wersji v2


Na jesieni 2015 roku firma Dektec wprowadziła do sprzedaży całkowicie nową wersję analizatora TS DTC-320-SX StreamXpert v2.0, wstrzymując jednocześnie dalszą sprzedaż oraz wsparcie techniczne dla dotychczasowych wersji programu v1. Jednocześnie firma Dektec umożliwiła posiadaczom programu w wersji v1 przejście do nowej wersji v2, pozostawiając decyzję w rękach właścicieli.

Każdy użytkownik programu StreamXpert w wersji v1 może dokonać przejścia ze swoim programem do wersji v2 w dowolnym czasie.

Sposób aktualizacji przebiega w różny sposób, w zależności od czasu nabycia przez użytkownika pierwotnej licencji (zakupu programu) StreamXpert w wersji podstawowej v1.

Tak więc, dla posiadaczy programu StreamXpert v1 nabytego:

 • po sierpniu 2014 - aktualizacja do wersji v2 jest bezpłatna. Aby zaktualizować program do wersji v2 należy pobrać ze strony Dekteca plik instalacyjny StreamXpert v2.xx, a następnie uruchomić go. Instalator samodzielnie zweryfikuje uprawnienia do instalacji oraz zainstaluje najnowszą wersję.
  W razie jakichkolwiek problemów należy zgłosić się do dystrybutora.
 • przed wrześniem 2014 - aktualizacja do wersji v2 jest odpłatna, wymagając jednorazowego zakupu licencji DTC-322-SXV2UPG.


Zasady aktualizacji dla programu StreamXpert w wersji v2


Wraz z wprowadzeniem wersji v2 zmienione zostały zasady aktualizacji programu DTC-320-SX StreamXpert. O ile w poprzedniej wersji v1 aktualizacje były dożywotnio bezpłatne, o tyle dla wersji v2 wprowadzona została odpłatność za przyszłe aktualizacje.

Przez okres jednego roku od kupienia programu DTC-320-SX StreamXpert v2 lub przejścia z wersji v1 na wersję v2 użytkownik dysponuje rocznym okresem bezpłatnej aktualizacji.

Minimalnym okresem, na jaki można wykupić aktualizację jest jeden rok. Możliwe jest wykupienie aktualizacji na okres dłuższy, stanowiący wielokrotność jednego roku.

Co do zasady, opłatę aktualizacyjną uiszczamy wyłącznie w okresie, kiedy chcemy prowadzić aktualizacje. Oznacza to, że pomiędzy kolejnymi okresami odpłatnej aktualizacji mogą wystąpić przerwy.


Przykładowo:

 • zakup StreamXpert 2.0 : grudzień 2015
 • koniec okresu bezpłatnej aktualizacji : grudzień 2016
 • wykupienie rocznego okresu aktualizacji : maj 2018
 • koniec okresu bezpłatnej aktualizacji : maj 2019
 • wykupienie kolejnego okresu aktualizacji, dwa lata : wrzesień 2019
 • koniec okresu bezpłatnej aktualizacji : wrzesień 2021
 • ...

 
 
.