DTC-320 StreamXpert ® v2

Aktualizacja z wersji v1 do v2, aktualizacje wersji v2, re-instalacje wersji v1 i v2

 

StreamXpert - przejście z wersji v1 do wersji v2


Na jesieni 2015 roku firma Dektec wprowadziła do sprzedaży całkowicie nową wersję analizatora TS DTC-320-SX StreamXpert v2.0, wstrzymując jednocześnie dalszą sprzedaż oraz wsparcie techniczne dla dotychczasowych wersji programu v1. Jednocześnie firma Dektec umożliwiła posiadaczom programu w wersji v1 przejście do nowej wersji v2, pozostawiając decyzję w rękach właścicieli.

Każdy użytkownik programu StreamXpert w wersji v1 może dokonać przejścia ze swoim programem do wersji v2 w dowolnym czasie.

Sposób aktualizacji przebiega w różny sposób, w zależności od czasu nabycia przez użytkownika pierwotnej licencji (zakupu programu) StreamXpert w wersji podstawowej v1.

Tak więc, dla posiadaczy programu StreamXpert v1 nabytego:

 • po sierpniu 2014 - aktualizacja do wersji v2 jest bezpłatna. Aby zaktualizować program do wersji v2 należy pobrać ze strony Dekteca plik instalacyjny StreamXpert v2.xx, a następnie uruchomić go. Instalator samodzielnie zweryfikuje uprawnienia do instalacji oraz zainstaluje najnowszą wersję.
  W razie jakichkolwiek problemów należy zgłosić się do dystrybutora.
 • przed wrześniem 2014 - aktualizacja do wersji v2 jest odpłatna, wymagając jednorazowego zakupu licencji DTC-322-SXV2UPG.


Zasady aktualizacji dla programu StreamXpert w wersji v2


Wraz z wprowadzeniem wersji v2 zmienione zostały zasady aktualizacji programu DTC-320-SX StreamXpert. O ile w poprzedniej wersji v1 aktualizacje były dożywotnio bezpłatne, o tyle dla wersji v2 wprowadzona została odpłatność za przyszłe aktualizacje.

Przez okres jednego roku od kupienia programu DTC-320-SX StreamXpert v2 lub przejścia z wersji v1 na wersję v2 użytkownik dysponuje rocznym okresem bezpłatnej aktualizacji.

Minimalnym okresem, na jaki można wykupić aktualizację jest jeden rok. Możliwe jest wykupienie aktualizacji na okres dłuższy, stanowiący wielokrotność jednego roku, jednakże sumarycznie nie dłużej niż na okres czterech lat.

Opłatę aktualizacyjną możemy uiszczać tylko w okresie, kiedy chcemy przeprowadzać aktualizacje. Oznacza to, że pomiędzy kolejnymi okresami aktualizacji mogą wystąpić przerwy. Inaczej mówiąc - nie ma wymogu utrzymania ciągłości wykupu aktualizacji.


Przykładowo:

 • zakup StreamXpert v2.x: grudzień 2015
 •   aktualizacje dostępne
 • koniec okresu aktualizacji: grudzień 2016
 •  aktualizacje niedostępne
 • wykupienie aktualizacji, 1. rok: maj 2018
 •  aktualizacje dostępne
 • koniec okresu aktualizacji: maj 2019
 •  aktualizacje niedostępne
 • wykupienie aktualizacji, 2. lata: wrzesień 2023
 •  aktualizacje dostępne
 • koniec okresu aktualizacji: wrzesień 2025
 • ...

Re-instalacja StreamXperta v1 i v2


W zawiąku z zakończeniem oferowania wersji v1 i wprowadzeniem odpłatnych aktualizacji dla wersji v2 należy mieć świadomość powstałych ograniczeń przy re-instalcji obu wersji.

 • StreamXpert 1.0
  Do re-instalacji należy użyć otrzymanego przy zakupie pakietu instalacyjnego programu lub którejś z wersji v1 dostępnych w okresie późniejszym.
  Użycie do re-instalacji plików instalacyjnych dla wersji v2 prowadzi do niemożności uruchomienia programu lub jego uruchomienia w trybie Lite.
  W przypadku braku posiadania plików instalacyjnych dla wersji v1 jedynym rozwiązaniem jest wykupienie licencji migracji z wersji v1 do wersji v2 czyli DTC-322-SXV2UPG.

 • StreamXpert 2.0
  Do re-instalacji należy użyć otrzymanego przy zakupie pakietu instalacyjnego programu lub którejś z wersji dostępnych w okresie późniejszym, jednakże wydanych PRZED datą upłynięcia ostatniego okresu aktualizacyjnego. Użycie pakietu instalacyjnego wydanego PO upłynięciu ostatniego okresu aktualizacji prowadzi do uruchamiania się programu w trybie  Lite . W takim przypadku, aby powrócić do pełnej wersji programu, należy wykupić którąś z aktualizacji lub zainstalować prawidłową, wcześniejszą wersję programu.

  Datę wygaśnięcia ważności ostatniej aktualizacji dla programu StreamXpert v2 ( " Maintenance expired " ) odczytać można przy pomocy programu narzędziowego DtInfo dostępnego na stronie www producenta. Program wyświetla ją w oknie "DekTec License Manager".
  Dla sprawdzenia tej daty wystarczy samo urządzenie w którym zawarta jest licencja, program StreamXpert v2 nie musi być zainstalowany.
 
 
.